• Zadanie współfinansowane jest z budżetu Miasta Rybnik
  • 17-18.09.2022 r.
  • LIVE

Regulamin

Regulamin (.pdf)
Oświadczenie osoby pełnoletniej – załącznik nr 1 (.pdf)
Oświadczenie opiekunów prawnych małoletniego – załącznik nr 2 (.pdf)
RODO – załącznik nr 3 (.pdf)